تاکنون Ray Kurzweil که به عنوان مهندس گوگل فعالیت می‌کند از سال 1990 تا به امروز بیش از 147 پیش بینی در رابطه با آینده فناوری در زمینه‌های گوناگون  ارائه داده است که بیش از 86 درصد از این پیش بینی‌ها صحیح در همان زمان به اتفاق افتادند. بر اساس پیش‌بینی‌های مهندس گوگل تکینگی فناوری و یا همان سینگولاریتی تا سال 2029 به وقوع خواهد پیوست که در این دوره زمانی گفته می‌شود هوش ماشینی درست در اندازه هوش انسان است اما بعد از گذشت چند سال از این بازه زمانی یعنی تا 2045 هوش انسانی و هوش ماشینی با هم ترکیب شده و پیشرفت فناوری چندین برابر خواهد شد.
 
اما بعد از این دوره زمانی که هوش انسانی و ماشینی با هم ترکیب می‌شوند، زمانی خواهد رسید که هوش ماشینی از هوش انسان پیشی خواهد گرفت که دیگر عصر، عصر چیزی فراتر از هوش مصنوعی خواهد بود. در این صورت از این دوره زمانی به بعد سینگولاریتی رخ خواهد داد.
 
همانطور که در فیلم‌های علمی تخیلی دیده‌اید زمانی به وجود می‌آید که هوش ماشینی از انسان پیشی گرفته و ربات‌ها محکوم به نابود کردن بشریت می‌شوند. در سینگولاریتی هم برخی بر این باورند که این حقیقت روزی از تخیل خارج و انسان‌ها با به وجود آوردن هوش ماشینی باعث نابودی خود خواهند شد، چرا که هوش ماشینی قابل درک نبوده و نمیتوان آن را پیش بینی کرد. این درست همان اتفاقی است که بعد از تکینگی نمیتوان آن را پیش بینی کرد. چرا که دیگر ما انسان‌ها تنها نیستیم و هوش ماشینی هم در اتفاقاتی که در این جهان در حال رخ دادن است دخالت دارد.
 
در چنین زمانی ربات‌ها و هوش ماشینی درست مانند یک انسان کاملا قادر به تفکر هستند و نیازی به انسان ندارند. حتی به دلیل اینکه هوش آنها از انسان هم فراتر رفته است دیگر ما انسان‌ها یک موجود بی خرد خواهیم بود. اگر تا به امروز انسان در حال کنترل ربات است گفته می‌شود که روزی خواهد رسید که این شرایط برعکس شده و ربات‌ها انسان را کنترل خواهند کرد.
 
 واژه سینگولاریتی در فیزیک به‌صورت تحت‌اللفظی به معنای تکینگی است، ولی به لحاظ مفهومی به مرکز سیاه‌چاله اطلاق می‌شود؛ زیرا در سیاه‌چاله جرم ماده متراکم می‌شود و جاذبه به حدی می‌رسد که هیچ‌چیز حتی نور هم نمی‌تواند از آن فرار کند. از دیدگاه فیزیکدانان هیچ معنی و قانون فیزیکی در آن نقطه وجود ندارد و ما هیچ درکی از اینکه درون سینگولاریتی چه اتفاقی می‌افتد، نداریم.
 
همچنین اگر این واژه را در فرهنگ لغت جستجو کنیم، درمیابیم که به دو معنا به‌کاررفته است. معنای اول همان نقطه استثنایی یا تکنیگی است و معنای دوم، شگفتی در امر خاصی است.