قبل از اینکه بفهمیم کپی لفت چیست باید به مفهوم کپی رایت بپردازیم. دو کلمه رایت و لفت که متضاد هم اند دو عمل در خلاف جهت یکدیگر را توصیف میکند کپی لفت به عملی میگویند که از کپی رایت در جهت مخالفش استفاده میکند. ، یعنی به جای درآوردن به حالت انحصاری اثر، از انحصاری شدن آن جلوگیری می نماید.

 
کپی‌لفت ضامن آزادی نرم‌افزار و یا آثار دیگر است و ایجاب می‌کند که نسخه ‌های تغییر و یا توسعه ‌یافته آن برنامه نیز آزاد باشد.
 
برای اینکه در عرضه ی نرم‌افزاری از کپی لفت بهره گیرند در آغاز اظهار می‌کنند که این اثر دارای کپی رایت است، سپس بر پایه قانون کپی رایت، برای آن شرایط توزیع را مشخص مینمایند، به گونه ای ‌که همه قادر به استفاده از کد برنامه یا مشتقات آن را باشند،آن را تغییر دهند یا بازنشر کنند، اما تنها به شرط اینکه شرایط توزیع نرم‌افزار به همین شکل باقی بماند که در نهایت جدا کردن کد برنامه از مجوز آن به گونه ی قانونی ناممکن می‌شود.
 
راحت ترین راه برای تولید یک نرم‌افزار آزاد این است که آن را در بین عموم و بدون حق کپی‌رایت بگذاریم. این کار به عموم اجازه می‌دهد تا اگر خواستند نرم‌افزار و تغییراتی که در آن داده اند را با بقیه به اشتراک گذارند. از سوی دیگر این اکار به افراد این اجازه را می‌دهد تا این نرم‌افزار را به  نرم‌افزاری انحصاری تبدیل کنند. آنها می‌توانند چند تغییر در نرم‌افزار ایجاد کنند و آن را به عنوان محصولی انحصاری توزیع کنند. اشخاصی که برنامه تغییر یافته را دریافت می‌کنند، آزادی‌هایی که مولف اصلی در اختیارشان گذاشته بود را ندارند؛ فرد واسط آنها را حذف کرده است.